CALENDARUL INDICATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE A PROIECTELOR ÎN ANUL 2018

PNDR 2014-2020       SM 1.2 “Sprijin pentru activități demonstrative și de informare” Termen de lansare – iunie 2018 SM 3.1 “Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate” Termen de lansare – iunie 2018 SM 4.1 “Investiții în exploataţii agricole” Termen de lansare – iulie 2018 SM 4.2 “Sprijin pentru investiții […]

FINANTARE PRIN G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA , TAMASI, JUD. BACAU

FINANTARE PRIN G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA SEDIUL: COMUNA TAMASI, JUD. BACAU Teritoriul de acoperire: Judetul Bacau: comunele: Corbasca, Dealu Morii, Gaiceana, Gioseni, Horgesti, Huruiesti, Motoseni, Parava, Pancesti, Racaciuni, Rachitoasa, Sascut, Tamasi, Tatarasti, Valea Seaca Judetul: Vrancea: municipiul Adjud. “INSTALARE TANAR FERMIER, CODUL MASURII: M3/2B“ SPRIJIN FORFETAR Prin aceasta masura de finantare se vizeaza reinnoirea generatiilor sefilor […]

FINANŢARE PENTRU ACVACULTURĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (PROCESARE PEŞTE / COMERCIALIZARE / TURISM ŞI AGREMENT PISCICOL / EDUCAŢIE ÎN ACVACULTURĂ)

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME (P.O.P.A.M.) 2014-2020″. Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură Solicitanti eligibili: Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în […]

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni). Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii: să desfășoare […]

PROGRAM DE FINANTARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC URBAN

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (P.O.R.) 2014-2020″ AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC. […]

FINANTARE NERAMBURSABILA P.O.R. 2.2.

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.   Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban si rural (cu exceptia microîntreprinderilor […]

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.2, SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, […]

FINANŢARE NERAMBUIRSABILĂ 100% PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Prin acest program se finanțează cu 100% proiectele de investiţii în […]

INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA

“PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020″. SUBMASURA 7.2, INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA Prin acest program se finanteaza investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa / apa uzata in localitatile rurale […]