FINANTARE PRIN G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA , TAMASI, JUD. BACAU

FINANTARE PRIN G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA SEDIUL: COMUNA TAMASI, JUD. BACAU Teritoriul de acoperire: Judetul Bacau: comunele: Corbasca, Dealu Morii, Gaiceana, Gioseni, Horgesti, Huruiesti, Motoseni, Parava, Pancesti, Racaciuni, Rachitoasa, Sascut, Tamasi, Tatarasti, Valea Seaca Judetul: Vrancea: municipiul Adjud. “INSTALARE TANAR FERMIER, CODUL MASURII: M3/2B“ SPRIJIN FORFETAR Prin aceasta masura de finantare se vizeaza reinnoirea generatiilor sefilor […]

FINANŢARE PENTRU ACVACULTURĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (PROCESARE PEŞTE / COMERCIALIZARE / TURISM ŞI AGREMENT PISCICOL / EDUCAŢIE ÎN ACVACULTURĂ)

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME (P.O.P.A.M.) 2014-2020″. Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură Solicitanti eligibili: Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în […]

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni). Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii: să desfășoare […]

PROGRAM DE FINANTARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC URBAN

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (P.O.R.) 2014-2020″ AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC. […]

FINANTARE NERAMBURSABILA P.O.R. 2.2.

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.   Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban si rural (cu exceptia microîntreprinderilor […]

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.2, SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, […]

FINANŢARE NERAMBUIRSABILĂ 100% PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Prin acest program se finanțează cu 100% proiectele de investiţii în […]

INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA

“PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020″. SUBMASURA 7.2, INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA Prin acest program se finanteaza investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa / apa uzata in localitatile rurale […]

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ACTIVITATILE NONAGRICOLE DIN MEDIUL RURAL

Prin acest program se finanțează proiectele depuse de firmele din categoria microîntreprindere şi întreprindere mica, pentru următoarele activităţi non agricole în mediul rural: I. Producţie – finanţare nerambursabilă de 90%. Exemple de astfel de activităţi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a […]