sm 6.1 sesiunea 2021

Finantare prin programul „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI – sesiunea 2021”

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 6.1, SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI SESIUNEA 2021   Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri poate fi accesat de catre persoanele cu varsta de maxim 40 ani (impliniti) care detin sau preiau minim o exploatatie agricola. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa […]

POZA HORECA

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT HORECA 2021

Obiectivul acestei scheme de ajutor de stat îl reprezintă acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19. Prin prezenta Schemă sunt acordate  granturi în cuantum de maxim 20% din diferenţa intre cifra de afaceri aferentă anului 2019 […]

ok ok 133830107_3611350665627184_5548485575908816069_n

FINANTARE PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

  FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU  STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE (In baza H.G. nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare) Schema de ajutor de stat instituita in baza H.G. nr. 807/2014 are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de INVESTIȚII INIŢIALE în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de […]

poza

FINANTARE ACTIVITATI NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL – Sesiunea 2021

FINANTARE ACTIVITATI NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL – Sesiunea 2021     Prin acest program se finanțează proiectele depuse de microîntreprinderi şi întreprinderi mici (existente sau nou înființate) pentru următoarele activităţi non agricole în mediul rural: A.) Producţie – finanţare nerambursabilă de 90%. Exemple de astfel de activităţi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și […]

poza promo 4.1 a 2021

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE – 2021

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ” SUBMĂSURA 4.1 a, investiţii în exploataţii pomicole – SESIUNEA 2021 Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru: înființarea (inclusiv reconversia), extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni); condiționarea și procesarea produselor pomicole; Tipuri de actiuni eligibile: Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole […]

6.1 diaspora text

Instalarea tinerilor fermieri – DIASPORA – SUBMĂSURA 6.1

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 6.1, SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI – DIASPORA – În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte vor beneficia de sprijin tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi/manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare: – au absolvit în […]

POZa

Finanțare nerambursabila – Programul „ELECTRIC UP”

Baza legala pentru aceasta schema de finantare este Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum […]

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN BAZA OUG 130 / 2020

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN BAZA OUG 130 / 2020 INTRODUCERE: Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene,  vizează 3 scheme de sprijin, […]

SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE  Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor agricole (vegetale, zootehnice sau mixte). Se finanţează atât investiţiile în exploataţiile existente cât şi investiţiile realizate pentru exploataţii noi, înfiinţate prin proiect. Solicitanţi eligibili: exploataţii agricole existente (înregistrate sau nu […]