PROGRAM DE FINANTARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC URBAN

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (P.O.R.) 2014-2020″ AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC. […]

FINANTARE NERAMBURSABILA P.O.R. 2.2.

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.   Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban si rural (cu exceptia microîntreprinderilor […]

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.2, SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, […]

FINANŢARE NERAMBUIRSABILĂ 100% PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Prin acest program se finanțează cu 100% proiectele de investiţii în […]

INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA

“PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020″. SUBMASURA 7.2, INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA Prin acest program se finanteaza investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa / apa uzata in localitatile rurale […]

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ACTIVITATILE NONAGRICOLE DIN MEDIUL RURAL

Prin acest program se finanțează proiectele depuse de firmele din categoria microîntreprindere şi întreprindere mica, pentru următoarele activităţi non agricole în mediul rural: I. Producţie – finanţare nerambursabilă de 90%. Exemple de astfel de activităţi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a […]

Finantare nerambursabila pentru intreprinderi inovatoare

“PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020„. AXA PRIORITARĂ 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor; ACȚIUNEA 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi, individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice […]

Lista localităţilor cu majorare de 20% a finanţării nerambursabile

Lista localităţilor cu majorare de 20% a finanţării nerambursabile prin “Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”. Mai jos prezentăm lista localităţilor în care se pot realiza investiţii prin “Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020” cu o majorare de 20% a finanţării nerambursabile. Acestea reprezintă zonele care se confruntă cu constrângeri naturale […]

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE   Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor agricole (vegetale, zootehnice sau mixte). Se finanţează atât investiţiile în exploataţiile existente cât şi investiţiile realizate pentru exploataţii noi, înfiinţate prin proiect.   Solicitanţi eligibili: exploataţii […]