FINANTARE PRIN G.A.L. MARGINIMEA SIBIULUI

Teritoriul de acoperire: Cristian, Gura Raului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Rasinari, Raul Sadului, Sadu, Tilisca, Miercurea Sibiului, Saliste (Jud. Sibiu); Sugag (Jud. Alba). A. “SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITATI NEAGRICOLE, codul masurii: M06/6A” Finantarea consta in acordarea de ajutoare nerambursabile sub forma de suma forfetara (100% nerambursabil) pentru investitii in activitati neagricole […]

SUBMĂSURA 6.1, SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 6.1, SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI   Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 euro SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de Finantare), cu maximum […]

FINANTARE PRIN G.A.L. VALEA ȘOMUZULUI

  Teritoriul de acoperire: comunele: Bunești, Rădășeni, Horodniceni, Vulturești, Hârtop, Baia, Preutești, Fântâna Mare, Bogdănești, Judetul Suceava.   “SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA, CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE, CODUL MASURII: M6/6A”   EXEMPLE DE TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE CARE SE POT FINANTA: A.) INVESTIŢII PENTRU PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR NEAGRICOLE: – fabricarea produselor textile, […]

FINANTARE PRIN G.A.L. TECUCI

Teritoriul de acoperire: Judetul Galati: Balasesti, Buciumeni, Certesti, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Cudalbi, Draguseni, Ghidigeni, Gohor, Nicoresti, Poiana, Priponesti, Tepu, Valea Marului. Judetul: Vaslui: Pochidia.   “DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI NON-AGRICOL ÎN SECTORUL DE SERVICII, CODUL MASURII: M4/6A” SPRIJIN FORFETAR Prin aceasta masura de finantare se vizeaza obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților din […]

CALENDARUL INDICATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE A PROIECTELOR ÎN ANUL 2018

PNDR 2014-2020       SM 1.2 „Sprijin pentru activități demonstrative și de informare” Termen de lansare – iunie 2018 SM 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate” Termen de lansare – iunie 2018 SM 4.1 „Investiții în exploataţii agricole” Termen de lansare – iulie 2018 SM 4.2 „Sprijin pentru investiții […]

FINANTARE PRIN G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA , TAMASI, JUD. BACAU

FINANTARE PRIN G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA SEDIUL: COMUNA TAMASI, JUD. BACAU Teritoriul de acoperire: Judetul Bacau: comunele: Corbasca, Dealu Morii, Gaiceana, Gioseni, Horgesti, Huruiesti, Motoseni, Parava, Pancesti, Racaciuni, Rachitoasa, Sascut, Tamasi, Tatarasti, Valea Seaca Judetul: Vrancea: municipiul Adjud. “INSTALARE TANAR FERMIER, CODUL MASURII: M3/2B„ SPRIJIN FORFETAR Prin aceasta masura de finantare se vizeaza reinnoirea generatiilor sefilor […]

FINANŢARE PENTRU ACVACULTURĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (PROCESARE PEŞTE / COMERCIALIZARE / TURISM ŞI AGREMENT PISCICOL / EDUCAŢIE ÎN ACVACULTURĂ)

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME (P.O.P.A.M.) 2014-2020″. Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură Solicitanti eligibili: Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în […]

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni). Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii: să desfășoare […]

PROGRAM DE FINANTARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC URBAN

“PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (P.O.R.) 2014-2020″ AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC. […]

FINANTARE NERAMBURSABILA P.O.R. 2.2.

“Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″. AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.   Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban si rural (cu exceptia microîntreprinderilor […]