POZa

Finanțare nerambursabila – Programul „ELECTRIC UP”

Baza legala pentru aceasta schema de finantare este Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum […]

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN BAZA OUG 130 / 2020

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN BAZA OUG 130 / 2020 INTRODUCERE: Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene,  vizează 3 scheme de sprijin, […]

SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE  Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor agricole (vegetale, zootehnice sau mixte). Se finanţează atât investiţiile în exploataţiile existente cât şi investiţiile realizate pentru exploataţii noi, înfiinţate prin proiect. Solicitanţi eligibili: exploataţii agricole existente (înregistrate sau nu […]

FINANTARE NERAMBURSABILA ADRESATA FERMELOR DE CRESTERE A PORCINELOR PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA) ÎN ROMÂNIA

FINANTARE NERAMBURSABILA ADRESATA FERMELOR DE CRESTERE A PORCINELOR PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA) ÎN ROMÂNIA “PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, Submăsura 5.1 –  Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale SPRIJINUL ACORDAT PRIN ACEASTĂ MASURĂ DE FINANȚARE CONTRIBUIE LA: Creșterea capacității operaționale […]

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ABATOARE ÎN ZONA MONTANĂ

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ABATOARE ÎN ZONA MONTANĂ “PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE PRIN ACEST PROGRAM SE FINANȚEAZĂ URMATOARELE INVESTIŢII: Înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare); Înființarea de unități de procesare carne; Investiții privind marketingul produselor […]

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI Prin acest program se finanțează cu până la 95% activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar. SOLICITANTI ELIGIBILI: Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale; Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public […]

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU IMM – P.O.R. 2.2. – regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia

  Relansare pentru regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia “Programul Operational Regional (P.O.R.) 2014-2020″ AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii PRIORITATEA DE INVESTITII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul […]

FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU IMM – P.O.R. 2.2. – regiunile Nord-Est si Vest

Relansare pentru regiunile Nord-Est si Vest “Programul Operational Regional (P.O.R.) 2014-2020″ AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii PRIORITATEA DE INVESTITII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban și […]

Finanțare nerambursabila care se poate accesa (si) pentru zona Bucuresti/Ilfov

FINANTARE PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA & MARKETINGUL PRODUSELOR POMICOLE DOMENII DE INVESTITII: A.) investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea de capacităţilor de procesare şi de comercializare a produselor pomicole existente; B.) investiţii privind crearea de noi unităţi de procesare a produselor pomicole; “PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.2.a – INVESTIŢII ÎN PROCESAREA […]