afir 6.4 TEXT

FINANTARE ACTIVITATI NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL – Lansare Sesiunea 2021

afir 6.4 TEXTFINANTARE ACTIVITATI NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL – Sesiunea 2021

 

 

Prin acest program se finanțează proiectele depuse de microîntreprinderi şi întreprinderi mici (existente sau nou înființate) pentru următoarele activităţi non agricole în mediul rural:

A.) Producţie – finanţare nerambursabilă de 90%.

Exemple de astfel de activităţi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a lemnului; industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producţie de combustibil din biomasă; activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole: olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc;

B.) Servicii – finanţare nerambursabilă de 70%.

Exemple de astfel de activităţi: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc; Servicii ale ospitalitatii, astfel: Investiții noi (înființare/ modernizare/ extindere/ dotare) pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, parc rulote, bungalow; servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local; Modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de primire turistică de tipul: agropensiuni.

IMPORTANT: SEDIUL SOCIAL ȘI PUNCTUL/ PUNCTELE DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE AFERENTE INVESTIȚIEI FINANȚATE PRIN PROIECT, TREBUIE SĂ FIE AMPLASATE ÎN SPATIUL RURAL.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE SUNT AICI: 

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul submăsurii 6.4 – SESIUNEA 2021.

SOLICITANTI ELIGIBILI:
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală;
functionand sub urmatoarele forme de organizare:

 • Persoana fizică autorizată (P.F.A.);
 • Întreprinderi individuale (I.I.);
 • Întreprinderi familiale (I.F.);
 • Societate în nume colectiv (S.N.C.);
 • Societate în comandită simplă (S.C.S.);
 • Societate pe acţiuni (S.A.);
 • Societate în comandită pe acţiuni (S.C.A.);
 • Societate cu răspundere limitată (S.R.L. / S.R.L.-D.);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

CHELTUIELI ELIGIBILE care pot fi cuprinse in proiect:

 1. a) Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 2. b) Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 3. c) Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 4. d) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor (pentru productie si / sau servicii);
 5. e) achiziţionarea şi costurile de instalare pentru utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 6. f) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Detalii cu privire la cheltuielile eligibile cu mijloacele de transport specializate:

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport: – Ambulanță umană si veterinară; – Autospecială pentru salubrizare; – Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; – Mașină specializată tip vehicul-platformă, prevazută cu carlig multilift şi macara hidraulică montate pe sasiu, pentru reciclare; – Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat); – Mașină de măturat carosabilul; – Auto betonieră; – Autovidanjă; – Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat); – Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.); – Mașină de transport funerar.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activităţi).

IMPORTANT: UTILAJELE AGRICOLE NU SUNT COSTURI ACCEPTATE LA FINANȚARE.

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL este de 70% sau 90% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi plafonul de 200.000 euro / proiect.

TVA este o cheltuială eligibilă dacă solicitantul nu este plătitor de TVA.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022.
Proiectele se depun etapizat in praguri de calitate lunara.

 

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

 

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi: FORMULAR.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: Programe de finantare.

Ne puteti urmari si pe Facebook: https://www.facebook.com/ADEL-Consultanta-686654048060114/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *