FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU MICROÎNTREPRINDERI – P.O.R. 2.1.A

Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020″

AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Prin acest program se finanțează cu 90% proiectele de investiţii în mediul urban depuse de microîntreprinderi.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

  1. Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor (maxim 9 salariati);
  2. Solicitantul a desfasurat (neintrerupt) activitate pe o perioada de cel putin un an fiscal integral (anul 2018);
  3. Solicitantul a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada anului fiscal precedent pana in prezent SAU are cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata la data depunerii cererii de finantare.

TIPURI DE INVESTITII ELIGIBILE:

a.) Investitii in active corporale:

  • lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
  • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala;

b.) Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar.

c.) Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE sunt aici.

Locatia de implementare a proiectului sa fie in mediul urban din urmatoarele regiuni (pentru anul 2019): Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Centru.

Nu este obligatoriu ca locatia de implementare a proiectului sa fie in aceiasi localitate cu sediul firmei.

FINANTAREA NERAMBURSABILA ESTE DE MAXIM 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi plafonul de 200.000 euro / proiect. TVA este o cheltuiala eligibila daca solicitantul nu este platitor de TVA.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE INTRE: 08.07.2019 ORA 12:00:00 SI 08.11.2019 ORA 12:00:00.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest fomular si va contactam noi.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *