Finantare nerambursabila pentru intreprinderi inovatoare

“PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020„.

AXA PRIORITARĂ 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor;

ACȚIUNEA 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi, individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Secțiunea D: Întreprinderi nou-înființate inovatoare.

Prin acest program se finanțează ÎNTREPRINDERILE NOU-ÎNFIINȚATE INOVATOARE pentru valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, pentru dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii), procese, tehnologii, identificate de aplicant ca fiind cerute de piață pe bază de pre-contracte ferme deținute de aplicant.

Rezultatul de cercetare-dezvoltare (în înțelesul prezentului program) poate fi sub forma de: 1.) Brevet (solicitantul poate fi titularul brevetului sau acesta poate fi achiziționat, înainte sau prin proiect), 2.) Cerere de brevet, 3.) Teză de doctorat, 4.) Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private.

Solicitanţi eligibili sunt întreprinderile nou-înființate inovatoare, definite astfel:
Este microîntreprindere sau întreprindere mică, conform legii nr. 346/2004; Are o vechime de până la 5 ani de la înregistrare; Nu a fost și nu este cotată în lista oficială a unei burse de valori; Nu a distribuit încă profituri; Nu s-a format printr-o fuziune; Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat. Este obligatorie existenta unui istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Activități eligibile:
A.   
Activitățile de cercetare industrială se vor realiza direct de aplicant sau prin achiziția unui serviciu de cercetare; (exemple de cheltuieli eligibile: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluţiei noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu nou sau substanțial îmbunătățit);
B.    Activitățile de dezvoltare experimentală se vor realiza direct de aplicant sau prin achiziția unui serviciu de cercetare; (exemple de cheltuieli eligibile: dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite);
C.    Activitățile de inovare se vor realiza direct de aplicant sau prin achiziția unui serviciu de inovare; (exemple de cheltuieli eligibile: obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale, detașarea de personal cu înaltă calificare, servicii de consultanţă în domeniul inovării, servicii de sprijinire a inovării, inovare de proces);
D.    Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării; (exemple de cheltuieli eligibile: achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv; achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv altele decât cele inițiale pentru eligibilitatea aplicației (brevete, licențe); activităţi de realizare şi comercializare a produsului / bunului / serviciului / procesului).

Domeniul de aplicare ale programului sunt reprezentate de specializare inteligentă și sănătate, astfel:

 1. BIOECONOMIE
  1. Agro-alimentare;
  2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil;
  3. Biotehnologii;
  4. Știința medicamentului.
 2. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU ȘI SECURITATE
  1. Tehnologii informaționale și de comunicații;
  2. Spațiu;
  3. Securitate.
  1. ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
   1. Energie;
   2. Mediu și schimbări climatice;
   3. Sisteme inteligente.
  2. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
   1. Echipamente de transport;
   2. Echipamente pentru producerea de bioresurse;
   3. Tehnologii de depoluare;
   4. Materiale.
  3. SĂNĂTATE
   1. Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare si prognostic în oncologie;
   2. Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor marker moleculari de monitorizare a raspândirii paneuropene;
   3. Îmbatrânire sănătoasă, stil de viață și sănătate publică;
   4. Medicină reproductivă, medicina materno-fetală și perinatală;
   5. Cercetarea bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii;
   6. Studiere și metode de diagnoză și  tratament pentru cele mai răspândite cauze de mortalitate și morbiditate din România;
   7. Terapie personalizată / de grup și monitorizare terapeutică;
   8. Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie;
   9. Evaluarea calitații și a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor și suplimentelor alimentare;
   10. Farmacologie și toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare și predicție;
   11. Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și control.

Detaliere aici.

Valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile şi nu va depăşi 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov şi max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Înregistrarea şi transmiterea propunerilor de proiecte este continuă începând cu data de 27.06.2015 până pe data de 11.08.2015.

Asociația pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău are experiență bogată în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și vă oferă servicii de consultanţă de specialitate constând în elaborarea documentaţiei necesare precum și în managementul investiției în vederea accesarii finanțării nerambursabile.

În situaţia în care sunteţi interesat vă rugăm să ne transmiteţi formularul ataşat la numărul de fax 0334814614 sau 0234542436 sau mail: adel@adelbacau.ro. Ulterior veţi fi contactat de unul dintre consultanţii noştri pentru demararea elaborării proiectului. Detalii suplimentare puteți obține de la tel/fax 0234542436, mobil, 0721542436, e-mail: office.adel@gmail.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *