FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU INVESTIȚII ÎN STAȚIUNI BALNEARE

tusnad ADEL

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS AFERENTA PROGRAMULUI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA STAŢIUNILOR BALNEARE

 

Obiectivul principal al acestei scheme de finantare îl constituie stimularea dezvoltării infrastructurii în localitățile și arealele definite ca staţiuni balneare sau balneoclimaterice în vederea implementării de soluţii terapeutice inovatoare pentru un spectru larg de afecţiuni, încurajarea autorităților locale și operatorilor economici de a investi în unităţile medico-balneare şi de recuperare, indiferent de statutul juridic şi de subordonarea acestora, crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea de noi locuri de muncă, calificarea și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu.

CATEGORII DE SOLICITANTI ELIGIBILI:

a) sunt societati comerciale înregistrate la O.N.R.C., au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităților și arealelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 (lista localităților și arealelor este aici);

b) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi va fi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată; Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

c) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul U.E., respectiv de 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri;

d) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

e) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

f) dețin un drept asupra locației, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale a ajutorului de minimis;

g) face dovada deținerii surselor de cofinantare ale proiectului in valoare de cel puțin 50% din valoarea totala a investitiei.

CATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

a.) cheltuielile cu lucrările de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear;

b.) cheltuielile cu construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;

c.) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

d.) achiziţia de mijloace de transport persoane precum autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;

e.) realizarea de centre de informare turistică si dotarea acestora;

f.) alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;

g.) cheltuieli pregatirea profesionala a persoanelor cu calificari in HORECA și a persoanelor cu pregatire medical-sanitara, precum si cheltuieli pentru locurile de munca nou-create pentru personalul cu pregatire medical-sanitara.

Toate activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi;

 

INTENSITATEA SI VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Prin acest Program de finantare se acorda o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Totodata puteti completa acest fomular si va contactam noi.

 

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *