Finanțare nerambursabila care se poate accesa (si) pentru zona Bucuresti/Ilfov

pozaFINANTARE PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA & MARKETINGUL PRODUSELOR POMICOLE

DOMENII DE INVESTITII:

A.) investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea de capacităţilor de procesare şi de comercializare a produselor pomicole existente;

B.) investiţii privind crearea de noi unităţi de procesare a produselor pomicole;

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”,

SUBMĂSURA 4.2.a – INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR POMICOLE

 

Prin acest program se finanțează investiţiile privind procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe, respectiv:

– modernizarea și crearea de noi unități de procesare și comercializare (marketing);

– introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

– creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

– îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;

– creşterea numărului de locuri de muncă;

– scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.

 

CATEGORII DE SOLICITANTI ELIGIBILI:

 

Persoana fizică autorizată; Intreprindere individuala; Intreprindere familiala; Societate comerciala (SNC, SCS, SA, SCA, SRL); Cooperativa agricola; Societate cooperativa; Grup de producători.

 

ACȚIUNILE ELIGIBILE:    

 

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol;

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare a produselor pomicole;

– Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

– Acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing);

– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

– Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

– Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate naturală sau potențată >= 2,00 pentru materia prima utilizată majoritar.

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic; colectare – depozitare – (materie primă/produse) – sortare – condiționare – procesare – comercializare;
 • Infrastructură de utilităţi (branşamente şi racorduri), sisteme supraveghere video, etc;
 • Unităţi mobile de procesare;
 • Infrastructura pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic (spații destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, etc.);
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime;
 • Investiții în energie regenerabilă pentru autoconsum şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor;
 • Cheltuieli de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
 • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate);
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute (înființarea unui site, etichetarea [crearea conceptului], creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand); (max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro).

 INTENSITATEA SI VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Intensitatea finantarii

Valoarea maxima a ajutorului nerambursabil

Proiecte fara creare lant alimentar integrat

Proiecte privind creare lant alimentar integrat

Întreprinderi micro şi mici

50%

600.000 euro

900.000 euro

Întreprinderi mijlocii

50%

800.000 euro

1.100.000 euro

Întreprinderi mari

40%

1.000.000 euro

1.500.000 euro

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în urmatoarele cazuri:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI;
 • Investiții colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători).

In situatia in care sunteti interesati de aceasta oportunitate de finantare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa fomularul de mai jos si va contactam noi:

FORMULAR

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *