FINANŢARE PENTRU ACVACULTURĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (PROCESARE PEŞTE / COMERCIALIZARE / TURISM ŞI AGREMENT PISCICOL / EDUCAŢIE ÎN ACVACULTURĂ)

POPAM

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME (P.O.P.A.M.) 2014-2020″.

Măsura :II.2 Investiţii productive în acvacultură

Solicitanti eligibili:

  • Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în comandită pe acţiuni – SCA, societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • Regii autonome ce au obiect de activitate înregistrat „acvacultura”;
  • Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică.

Activități eligibile:

a) investiţii productive în acvacultură (pot fi investiții noi sau dezvoltarea activităților existente);

b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;

c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;

d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;

f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;

g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;

h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare:

– procesare, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;

– comercializarea directă – centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;

– activități de alimentație publică;

– activități de cazare (exclus hoteluri);

– turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic;

– operațiuni care includ reducerea impactului acvaculturii asupra mediului;

– activităţile educaţionale referitoare la acvacultură.

Finanţarea nerambursabilă este de 50%.

Diferenta se constituie din contributie proprie a beneficiarului.

Important: Contribuția proprie poate fi și în natură; cheltuielile pentru contribuția în natură pot fi făcute și anterior.

Valoarea proiectului este cuprinsa intre 5.000 euro si 4.000.000 euro.

A.D.E.L. are experiență bogată în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și vă oferă servicii de consultanţă de specialitate constând în elaborarea documentaţiei necesare precum și în managementul investiției în vederea accesarii finanțării nerambursabile.

În situaţia în care sunteţi interesat vă rugăm să ne contactati la nr. de telefon&fax: 0787606790 sau 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro, office.adel@gmail.com.

O părere la “FINANŢARE PENTRU ACVACULTURĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (PROCESARE PEŞTE / COMERCIALIZARE / TURISM ŞI AGREMENT PISCICOL / EDUCAŢIE ÎN ACVACULTURĂ)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *