Poza site text

FINANTARE PENTRU INVESTITII IN DEPOZITAREA, CONDITIONAREA, PROCESAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

Poza site textFINANTARE PENTRU INVESTITII IN DEPOZITAREA, CONDITIONAREA, PROCESAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

SUBMĂSURA 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOL

Prin acest program se finanțează cu procente de 40%, 50% sau 60% investitiile referitoare la:

 • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază; inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor;
 • Extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase; inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor;
 • Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare;
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

CATEGORII DE SOLICITANTI ELIGIBILI:

Persoana fizică autorizată; Intreprindere individuala; Intreprindere familiala; Societate comerciala (SNC, SCS, SA, SCA, SRL); Cooperativa agricola; Societate cooperativa; Grup de producători.

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli aferente investițiilor corporale:
 1. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase;
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
 3. Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
 4. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare, comercializare în cazul investițiilor de extindere și modernizare, care vizează distilarea vinului, dacă produsul obținut în urma distilării este un produs inclus în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;
 5. Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
 6. Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 7. Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 8. Cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
 9. Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare; Vor fi considerate cheltuieli eligibile următoarele mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect: Autocisterne; Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare); Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate); Rulote și autorulote alimentare; Remorci și semiremorci specializate; Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.
 • Cheltuieli aferente investițiilor necorporale:
 1. Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde* impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 2. cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare.
 3. Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 4. Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare;
 5. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 6. Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 7. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 8. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro (înfiintarea unui site – pentru promovare, etichetarea (crearea conceptului), creare marcă înregistrată/brand).

INTENSITATEA SI VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Intensitatea sprijinului:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru alte întreprinderi;
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători).

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile:

 • pentru microintreprinderi și întreprinderi mici:
  • 800.000 Euro/proiect pentru investițiile noi;
  • 600.000 Euro/proiect pentru celelalte investiții.
 • pentru întreprinderi mijlocii:
  • 1.200.000 euro/proiect pentru investiile noi;
  • 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții.
 • pentru alte întreprinderi și forme asociative:
  • 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;
  • 1.200.000 euro pentru celelalte investiții.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

08 octombrie 2021 – 07 Ianuarie 2022 – Componenta SOIA/PROTEICE (investiții noi, extindere și modernizare).

08 octombrie 2021 – 07 Februarie 2022 – Componenta modernizare unitati existente.

 

Proiectele se depun etapizat in praguri de calitate lunara.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii acestei finantari nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati de aceasta masura de finantare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi.

Noutati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Ne puteti urmari si pe Facebook: https://www.facebook.com/ADEL-Consultanta-686654048060114/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *