FINANTARE PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA & MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

foto 4.2

 • investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea de capacităţi de procesare a produselor agricole;
 • investiţii privind crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole;

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”,

SUBMĂSURA 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA / MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOL

 

Prin acest program se finanțează investiţiile care contribuie la:

 • înfiinţarea și /sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • creşterea numărului de locuri de muncă.

CATEGORII DE SOLICITANTI ELIGIBILI:

Persoana fizică autorizată; Intreprindere individuala; Intreprindere familiala; Societate comerciala (SNC, SCS, SA, SCA, SRL); Cooperativa agricola; Societăte cooperativa; Grup de producători.

ACȚIUNILE ELIGIBILE:    

– Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

– Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;

– Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

– Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a

energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv

pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și

operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
  • destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (exemplu: colectare – depozitare materie primă / produse – sortare – condiționare – procesare – comercializare);
  • destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.;
  • pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
 • Investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care nu figureaza în Registrul Plantațiilor Viticole cu Declaraţia de producție și/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și / sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
  • Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele: Autocisterne, Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), Rulote și autorulote alimentare; Remorci și semiremorci specializate;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software necesar;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, (max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro);
  • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului);
  • creare marcă înregistrată/brand.

INTENSITATEA SI VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Intensitatea sprijinului:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi;
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în urmatoarele cazuri:
  • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători).

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile:

 • în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat:
  • 1.000.000 euro/proiect, pentru IMM;
  • 1.500.000 euro/proiect, pentru alte categorii de intreprinderi;
  • 2.500.000 euro/proiect, pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători);
 • în cazul proiectelor care conduc la un lanț alimentar integrat: 2.500.000 euro/proiect, indiferent de tipul si marimea solicitantului.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: hhttp://www.adelbacau.ro/category/noutati/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *