FINANTARE NERAMBURSABILA ADRESATA FERMELOR DE CRESTERE A PORCINELOR PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA) ÎN ROMÂNIA

FINANTARE NERAMBURSABILA ADRESATA FERMELOR DE CRESTERE A PORCINELOR PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA) ÎN ROMÂNIA

PPA

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”,

Submăsura 5.1 –  Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale

SPRIJINUL ACORDAT PRIN ACEASTĂ MASURĂ DE FINANȚARE CONTRIBUIE LA:

  • Creșterea capacității operaționale de prevenire a apariției epizootiilor și combaterea acestora.
  • Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale asupra potențialului de producție agricolă.

PRIN ACEST PROGRAM SE FINANȚEAZĂ URMATOARELE TIPURI DE CHELTUIELI:

  • Cheltuieli cu achiziția de instalații de dezinfecție și dezinsecție;
  • Cheltuieli cu achiziția de instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de exemplu: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor;
  • Cheltuieli cu construcția de garduri de protecție, inclusiv achiziția de repelenți și construcția aferentă, pentru evitarea contactului porcilor domestici cu porcii mistreți;
  • Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz, respectiv racordarea la sistemele centralizate (de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar fi generatorul pentru curent electric.

Investitia trebuie sa se realizeze in zonele desemnate ca fiind contaminate sau in pericol de a fi contaminate cu pesta porcina africana.

Se vor verifica zonele de risc pe HARTA ZONELOR.

SOLICITANTI ELIGIBILI

  • Fermieri organizati sub o forma juridica (nu sunt eligibile persoanele fizice NEAUTORIZATE);
  • Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Exploataţia agricola trebuie să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

INTENSITATEA SI VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Intensitatea finantarii nerambursabile:

  • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;
  • 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri ( Societăți, Cooperative, Grupuri de producători).

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile: 250.000 euro / proiect.

TVA ESTE o cheltuiala eligibila daca solicitantul NU este platitor de TVA.

IMPORTANT! Cheltuielile eligibile stabilite în cadrul proiectului, inclusiv cheltuielile efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare dar nu mai devreme de data recunoaşterii oficiale de către autorităţile competente a producerii fenomenului epizootiei de pestă porcină africană, respectiv data de 31.07.2017, vor fi decontate.

TERMENUL MAXIM DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE: 31.07.2020.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *