FINANTARE PRIN G.A.L. MARGINIMEA SIBIULUI

header-2015-21Teritoriul de acoperire: Cristian, Gura Raului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Rasinari, Raul Sadului, Sadu, Tilisca, Miercurea Sibiului, Saliste (Jud. Sibiu); Sugag (Jud. Alba).

A. “SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITATI NEAGRICOLE, codul masurii: M06/6A”

Finantarea consta in acordarea de ajutoare nerambursabile sub forma de suma forfetara (100% nerambursabil) pentru investitii in activitati neagricole pe teritoriul G.A.L. MARGINIMEA SIBIULUI.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 50.000 de euro/proiect; Pentru activitatile de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect; Finantarea se acorda sub forma de suma forfetara (100% nerambursabil);

 B. “AFACERI RURALE NON-AGRICOLE, codul masurii: M07/6A”

 Finantarea consta in acordarea de ajutoare nerambursabile pentru investitii in activitati neagricole pe teritoriul G.A.L. MARGINIMEA SIBIULUI.

SUME (APLICABILE) SI INTENSITATEA SPRIJINULUI:

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 90.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului acordat in cadrul acestei masuri este de 85%. Intensitatea sprijinului nerambursabil se poate majora la 90%, pentru:

✓ solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism;

✓ fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

PENTRU AMBELE MASURI DE FINANTARE:

FINANTAREA SE ACORDA PENTRU urmatoarele tipuri de activitati desfasurate pe teritoriul G.A.L. MARGINIMEA SIBIULUI:

-Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice);

-Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole; olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

-Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare in parcuri pentru rulote, camping si tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica, servicii de catering, servicii de ghid turistic;

– Alte categorii de servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

BENEFICIARI ELIGIBILI:

– micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural;

– fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0787606790 sau 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *