FINANTARE PRIN G.A.L. TECUCI

logo-galTeritoriul de acoperire: Judetul Galati: Balasesti, Buciumeni, Certesti, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Cudalbi, Draguseni, Ghidigeni, Gohor, Nicoresti, Poiana, Priponesti, Tepu, Valea Marului. Judetul: Vaslui: Pochidia.

 

“DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI NON-AGRICOL ÎN SECTORUL DE SERVICII, CODUL MASURII: M4/6A”

SPRIJIN FORFETAR

Prin aceasta masura de finantare se vizeaza obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților din teritoriul GAL-ului, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, prin urmatoarele:

» Facilitarea diversificării activității agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol;

» Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol;

» Crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, acordându-se prioritate sectorului de servicii;

» Păstrarea identității locale prin sprijinirea activităților meșteșugărești.

 

EXEMPLE DE ACTIVITATI ELIGIBILE CARE SE POT FINANTA:

» Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural);

» Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole ex.: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

BENEFICIARI ELIGIBILI:

» Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

» Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

» Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI:

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 euro/proiect si reprezinta 100% din cheltuielile eligibile;

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesat va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0787606790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *