FINANTARE PRIN G.A.L. VALEA ȘOMUZULUI

Logo-GAL-1-1

 

Teritoriul de acoperire: comunele: Bunești, Rădășeni, Horodniceni, Vulturești, Hârtop, Baia, Preutești, Fântâna Mare, Bogdănești, Judetul Suceava.

 

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA, CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE, CODUL MASURII: M6/6A”

 

EXEMPLE DE TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE CARE SE POT FINANTA:

A.) INVESTIŢII PENTRU PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR NEAGRICOLE:

– fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;

– fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

– activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;

– industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;

– fabricare produse electrice, electronice;

B.) INVESTIŢII PENTRU ACTIVITĂŢI MEŞTEŞUGĂREŞTI (ACTIVITĂŢI DE ARTIZANAT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE NEAGRICOLE: olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

C.) INVESTIŢII LEGATE DE FURNIZAREA DE SERVICII:

– servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

– servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;

– servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;

– activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;

– servicii tehnice, administrative, etc.

D.) INVESTIŢII PENTRU INFRASTRUCTURĂ ÎN UNITĂŢILE DE PRIMIRE TURISTICĂ TIP AGRO-TURISTIC, PARCURI PENTRU RULOTE, CAMPING ȘI TABERE, PROIECTE DE ACTIVITĂŢI DE AGREMENT (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica, cu functiuni de cazare). Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.

E.) INVESTIŢII PENTRU PRODUCŢIA DE COMBUSTIBIL DIN BIOMASĂ (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro -întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

SUME (APLICABILE) SI INTENSITATEA SPRIJINULUI:

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 70%. Intensitatea sprijinului nerambursabil se poate majora la 90%, pentru:

✓ solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism,

✓ fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesat va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0787606790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *