FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

diaspora-romaneascaFINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Prin acest program se finanțează cu până la 95% activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

 • Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
 • Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

PROIECTE ELIGIBILE:

 • Să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
 • Implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese;
 • Să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni și a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

DOMENIILE DE FINANTARE ELIGIBILE:

 • Reintegrare – facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor români reveniți în țară din diapsora.

Plafonul maxim acordat în cadrul acestui program este 150.000 lei / proiect.

 • Educaţie – sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.

Plafonul maxim acordat în cadrul acestui program este 150.000 lei / proiect.

 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.

Plafonul maxim acordat în cadrul acestui program este 100.000 lei / proiect.

 • Mass-media – păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.

Plafonul maxim acordat în cadrul acestui program este 100.000 lei / proiect.

 • Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Plafonul maxim acordat în cadrul acestui program este 100.000 lei / proiect.

 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Plafonul maxim acordat în cadrul acestui program este 100.000 lei / proiect.

DOMENIILE PRIORITARE ÎN ANUL 2020 SUNT REINTEGRARE ȘI EDUCAȚIE.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR este de 95%.

TERMENUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE:  15.04.2020.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *