SITE 4.1 TEXT

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE 2021

SITE 4.1 TEXTINVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE – sesiunea 2021

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”,

SUBMĂSURA 4.1. INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

 

Prin acest program se finanțează cu procente de 30%, 50%, 70% sau 90% investiţiile realizate pentru înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor agricole (vegetale, zootehnice). Se finanţează atât investiţiile în exploataţiile existente cât şi investiţiile realizate pentru exploataţii noi, înfiinţate prin proiect.

SOLICITANŢI ELIGIBILI: agenţi economici care dețin exploataţii agricole înregistrate la APIA/ANSVSA/registrul agricol (fermieri existenți) cât şi agenţi economici care nu deţin încă o explotaţie agricolă înregistrată, dar intenţionează să dezvolte o activitate agricolă; dimensiunea economică a exploatației în urma implementării proiectului este de minim 8.000 S.O. (valoarea producţiei standard); Dimensiunea exploatatiei se va calcula utilizand acesti COEFICIENTI.

 

PACHETE DE FINANTARE AFERENTE MASURII 4.1. pentru sesiunea 2021.

 1. Pachetul 4.1.1 – ACHIZIȚII SIMPLE DE UTILAJE AGRICOLE ȘI/ SAU IRIGATII, DRENAJ, DESECARE LA NIVELUL FERMEI – VEGETAL;

– Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole;

– Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare, la nivel de fermă;

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului).

 1. Pachetul 4.1.2 – CONDIȚIONARE ȘI PROCESARE ÎN FERMĂ ȘI MARKETING – MODERNIZARE EXPLOATAȚIE – VEGETAL, EXCEPTÂND LEGUMICULTURA ȘI CARTOFII;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului).

 1. Pachetul 4.1.3 – CONDIȚIONARE ȘI PROCESARE ÎN FERMĂ ȘI MARKETING – MODERNIZARE EXPLOATAȚIE – ZOOTEHNIC;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului).

 1. Pachetul 4.1.4 – TINERI FERMIERI – ACHIZIȚIE UTILAJE;

– Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, de către tinerii care au primit sprijin prin programul derulat de A.D.S., program prin intermediul căruia au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune si de către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului).

 1. Pachetul 4.1.5 – INVESTIȚII ÎN ZOOTEHNIE (PRODUCȚIE PRIMARĂ, CONDIȚIONARE ȘI MARKETING) – NAȚIONAL;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;

– Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului).

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

 1. Pachetul 4.1.6 – INVESTIȚII ÎN ZOOTEHNIE (PRODUCȚIE PRIMARĂ, CONDIȚIONARE ȘI MARKETING) –MONTAN;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;

– Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului).

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

 1. Pachetul 4.1.7 – LEGUME (INCLUSIV ÎN SPAȚII PROTEJATE) ȘI CARTOFI (PRODUCTIE PRIMARĂ, CONDIȚIONARE ȘI MARKETING) – ÎNFIINȚARE, EXTINDERE, MODERNIZARE;

– Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;

– Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, doar ca o componentă secundară a proiectului.

 1. Pachetul 4.1.8 CONDIȚIONARE, PROCESARE ȘI MARKETING – LEGUME, CARTOFI- MODERNIZARE EXPLOATAŢIE.

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc) doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, (doar ca o componentă secundară a proiectului).

IMPORTANT: Un solicitant poate depune maximum două cereri de finanțare, pe pachete diferite.

VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ESTE STABILITĂ ASTFEL

A.) Pentru categoria I, respectiv ferme de 8.000 – 250.000 S.O. (vegetal) / 8.000 – 500.000 S.O. (zootehnic); finantarea nerambursabila maxima este de:

 • 350.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
 • 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

B.) Pentru categoria II, respectiv ferme de 250.000 – 500.000 S.O. (vegetal) / 500.000 – 1.000.000 S.O. (zootehnic); finantarea nerambursabila maxima este de:

 • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 700.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
 • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

C.) Pentru categoria III, respectiv ferme de peste 500.000 S.O. (vegetal) / peste 1.000.000 S.O. (zootehnic); finantarea nerambursabila maxima este de:

 • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
 • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

D.) Pentru categoria IV, cooperative, grupuri de producători și organizații de producători; finantarea nerambursabila maxima este de: 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;

INTENSITATEA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

 • Intensitatea este de 50% pentru toate fermele din categoria I si II;
 • Intensitatea este de 30% pentru toate fermele din categoria III;
 • Intensitatea se va majora cu câte 20% (dar intentitatea sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în următoarele cazuri: (a) Investiţiilor realizate de tineri fermieri (până în 40 ani), (b) Proiectelor integrate, (c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI, (d) Investițiilor legate de operațiunile de Agromediu şi Agricultura ecologică, (e) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (AICI ESTE LISTA LOCALITATILOR).

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie2022.
Proiectele se depun etapizat in praguri de calitate lunara.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii acestei finantari nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati de aceasta masura de finantare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi.

 

Noutati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Ne puteti urmari si pe Facebook: https://www.facebook.com/ADEL-Consultanta-686654048060114/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *