INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”,

SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni).

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii:

 • să desfășoare activități economice, sub formă de întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este stabilită astfel:

 • 100.000 – 200.000 euro, pentru proiectele care prevăd doar achiziții simple (fără construcții–montaj);
 • 300.000 – 600.000 euro, în cazul investițiilor în activitatea de producție, pentru proiectele care prevăd şi construcții–montaj;
 • 450.000 – 900.000 euro, pentru proiectele care prevăd și crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole;

Intensitatea ajutorului financiar este de:

 • 50% şi se poate majora până la maxim 90% pentru fermele având dimensiunea economică între 4.000 şi 250.000 SO;

Dimensiunea economica a unei expoatatii agricole se calculeaza in functie de culturile si/sau speciile de animale din cadrul acesteia. Coieficientii de calcul sunt aici: http://www.madr.ro/coeficienti-calcul-ude-si-tipologie-agricola.html.

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil se va majora cu 20% (dar nu mai mult de 90%) în următoarele cazuri: (a) Investiţii realizate de tinerii fermieri (până în 41 ani), (b) Investiții legate de operațiunile de Agromediu și Agricultură ecologică, (c) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specific; consultati aici lista localitatilor: http://www.adelbacau.ro/lista-localitatilor-cu-majorare-de-20-a-finantarii-nerambursabile.

Categorii de investiții eligibile:

(1) investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole;

(2) investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;

(3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;

(4) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(5) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(6) înfiinţarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

(7) investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 cu modificările și completările ulterioare, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;

(8) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;

ADEL are experiență bogată în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și vă oferă servicii de consultanţă de specialitate constând în elaborarea documentaţiei necesare precum și în managementul investiției în vederea accesarii finanțării nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0787606790 sau 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: Programe de finantare.

2 păreri la “INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

 1. Dorel

  Pt infiintarea unei livezi de nuci pe un teren de 1 ha exista vre un proiect de finantare? Multumesc

  Răspunde
  1. Adel Bacau Autor articol

   Pentru finantarea infiintarii unei plantatii pomicole prin masura 4.1a dimensiunea economica la care trebuie sa se ajunga in urma realizarii proiectului este de minim 4.000 SO.
   Dimensiunea economica a unei expoatatii agricole se calculeaza in functie de culturile si/sau speciile de animale din cadrul acesteia. Coieficientii de calcul sunt aici: http://www.madr.ro/coeficienti-calcul-ude-si-tipologie-agricola.html.
   Astfel, in cazul dvs., pentru infiintarea unei plantatii de nuc, suprafata minima trebuie sa fie de 2,28 ha.
   Pentru orice detalii va rugam sa ne contactati.

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *