FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU IMM – P.O.R. 2.2. – regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia

 

Relansare pentru regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia

“Programul Operational Regional (P.O.R.) 2014-2020″

Logo_color_BI_slogan SEAXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

PRIORITATEA DE INVESTITII 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Prin acest program se finanțează cu până la 70% proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban și a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

 1. Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 2. Solicitantul realizeaza un proiect de investiţii într-un domeniu de activitate eligibil (vezi mai jos domeniile de activitate eligibile); Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN). În cazul proiectelor ce vizează structuri de cazare, sunt eligibile inclusiv investiții asupra spațiilor de servire a mesei (restaurant), cu condiția ca acestea să facă parte integrantă din structura de cazare;
 3. Solicitantul a desfăşurat activitate cel puţin unui an fiscal integral (minim anul 2019), nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul 2019 sau 2020 și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2019;
 4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul 2019;
 5. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie la finantarea proiectului; Trebuie sa asigure contributia proprie la cheltuielile eligibile + TOATE cheltuielile neeligibile (inclusiv TVA, daca este neeligibila);
 6. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate;
 7. Locul de implementare a proiectului este situat în:

a.) în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), pentru TOATE categoriile de IMM;

b.) în mediul rural, DOAR pentru întreprinderile mijlocii;

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri) trebuie sa fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului.

Pentru acest apel de proiecte investitiile eigibile trebuiesc amplasate in regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, respective in judetele:

 • Regiunea Sud-Est:
  • Braila,
  • Buzau,
  • Constanta,
  • Galati,
  • Tulcea,
  • Vrancea
 • Regiunea Sud-Muntenia:
  • Arges,
  • Calarasi,
  • Dambovita,
  • Giurgiu,
  • Ialomita,
  • Prahova,
  • Teleorman.
 • Regiunea Sud-Vest Oltenia:
  • Dolj,
  • Gorj,
  • Mehedinti,
  • Olt,
  • Vâlcea.

TIPURI DE INVESTITII ELIGIBILE:

1. INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţii;

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

2. INVESTIȚII ÎN ACTIVE NECORPORALE: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

3. ALTE TIPURI DE INVESTITII: Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat. Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). Valoarea eligibilă aferentă acestor cheltuieli nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE:

1320 Producţia de ţesături. 1330 Finisarea materialelor textile. 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare. 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp). 1393 Fabricarea de covoare şi machete. 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase. 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte. 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile. 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele. 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru. 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp). 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp. 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1420 Fabricarea articolelor din blană. 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie. 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte. 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor. 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament. 1520 Fabricarea încălţămintei. 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului. 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn. 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri. 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii. 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn. 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite. 1811 Tipărirea ziarelor. 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire. 1814 Legătorie şi servicii conexe. 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază. 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice. 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor. 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic. 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate. 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental. 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic. 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module). 2612 Fabricarea altor componente electronice. 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice. 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii. 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum. 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie. 2652 Productia de ceasuri. 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie. 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice. 2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor. 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii. 2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii. 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii. 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică. 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice. 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice. 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat. 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice. 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice. 2790 Fabricarea altor echipamente electrice. 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete). 2812 Fabricarea de motoare hidraulice. 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare. 2814 Fabricarea de articole de robinetărie. 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie. 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor. 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulate. 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice). 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric. 2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic. 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere. 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului. 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie. 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii. 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului. 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei. 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului. 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului. 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier. 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci. 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine. 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării. 3103 Fabricarea de saltele şi somiere. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase. 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similar. 3220 Fabricarea instrumentelor musicale. 3230 Fabricarea articolelor pentru sport. 3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor. 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice. 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase. 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase. 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare. 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie. 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar. 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată. 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere. 5590 Alte servicii de cazare. 5811 Activităţi de editare a cărţilor. 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similar. 5813 Activităţi de editare a ziarelor. 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor. 5819 Alte activităţi de editare. 5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator. 5829 Activităţi de editare a altor produse software. 5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune. 5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune. 5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune. 5914 Proiecţia de filme cinematografice. 5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală. 6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio. 6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune. 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client). 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei. 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul. 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei. 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe. 6312 Activităţi ale portalurilor web. 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 7111 Activităţi de arhitectură. 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea. 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice. 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate. 7312 Servicii de reprezentare media. 7410 Activităţi de design specializat. 7420 Activităţi fotografice. 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească. 8621 Activităţi de asistenţă medicală general. 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică. 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană. 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor. 9102 Activităţi ale muzeelor. 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes touristic. 9311 Activităţi ale bazelor sportive. 9312 Activităţi ale cluburilor sportive. 9313 Activităţi ale centrelor de fitness. 9319 Alte activităţi sportive. 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii. 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice. 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii. 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele. 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice. 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană.

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE ce poate fi primita este cuprinsa intre: minim 200.000 euro și maxim 1.000.000 euro.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR este de 60% sau 70%  din totalul cheltuielilor eligibile, astfel:

 • Întreprinderi mici și microîntreprinderi: 70%;
 • Întreprinderi mijlocii: 60%.

TVA ESTE o cheltuiala eligibila daca solicitantul NU este platitor de TVA.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE INTRE: 04.05.2020 si 04.06.2020.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *