PROGRAM DE FINANTARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC URBAN

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (P.O.R.) 2014-2020″

AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC.

PRIN ACEST PROGRAM FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ ESTE DE 98%, IAR CONTRIBUTIA PROPRIE A SOLICITANTILOR ESTE DE 2% DIN TOTALUL CHELTUIELILOR PROIECTULUI.

Solicitanti eligibili:

  • Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, sectoarele Municipiului București precum și Municipiul București, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Investițiile propuse trebuie să se încadreze într-o strategie aprobată de solicitant prin care se urmăreşte reducerea emisiilor de CO2/eficienţei energetice şi includ măsuri de reducere a consumului de energie în iluminatul public.

Tipuri de iluminat care care se pot finanta

Prin proiectul propus la finanțare se pot realiza exclusiv următoarele tipuri de iluminat (conform prevederile Legii 230/2006 cu modificările și completările ulterioare):

  • iluminat stradal-rutier – reprezintă iluminatul căilor de circulaţie rutieră
  • iluminat stradal-pietonal – reprezintă iluminatul căilor de acces pietonal
  • iluminat ornamental – reprezintă iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor.

Tipuri de acțiunile sprijinite:

  • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; OBLIGATORIU.
  • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; OBLIGATORIU.
  • crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. Daca UAT nu are deja o strategie in acest sens.

Beneficiarii care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor expuse în acest document.

Valoarea proiectelor este cuprinsa intre 100.000 euro si 5.000.000 euro.

ADEL are experiență bogată în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și vă oferă servicii de consultanţă de specialitate constând în elaborarea documentaţiei necesare precum și în managementul investiției în vederea accesarii finanțării nerambursabile.

În situaţia în care sunteţi interesat vă rugăm să ne contactati la nr. de telefon&fax: 0787606790 sau 0234542436 sau mail: adel@adelbacau.ro, office.adel@gmail.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *