11829ba04464ab3988c12051b219683a-1000x500

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – INVESTIŢII PRODUCTIVE

11829ba04464ab3988c12051b219683a-1000x500SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

– Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 –

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Obiectivul acestei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanţare din Facilitatea de finanţare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată.

Prin aceast program se finanțează cu procente de 95%, 90% sau 85% investiţiile eligibile realizate in urmatoarele SECTOARE DE ACTIVITATE:

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cușului și a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 Producția de țesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare și mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520 Fabricarea încălțămintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
19. FABRICAREA PRODUSELOR DE COCSERIE ŞI A PRODUSELOR OBŢINUTE DIN PRELUCRAREA ŢIŢEIULUI
1910 Fabricarea produselor de cocserie
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE
2011 Fabricarea gazelor industriale
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice
2051 Fabricarea explozivilor
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
24. INDUSTRIA METALURGICĂ
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producţia de profile obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2441 Producţia metalelor preţioase
2442 Metalurgia aluminiului
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 Metalurgia cuprului
2445 Producţia altor metale neferoase
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oţelului
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2562 Operațiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652 Producția de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe și compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31. FABRICAREA DE MOBILĂ
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele și somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3211 Baterea monedelor
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3291 Fabricarea măturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
4519 Comerț cu alte autovehicule
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645 Comerț cu ridicata al produselor exclusiv și de parfumerie
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor exclusiv și de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
50. TRANSPORTURI PE APĂ
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51. TRANSPORTURI AERIENE
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5112 Transporturi aeriene de marfă
5122 Transporturi spaţiale
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER
5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
5320 Alte activități poștale și de curier
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
69. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE CONTABILITATE
6910 Activităţi juridice
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
70. ACTIVITĂŢI ALE DIRECŢIILOR(CENTRALELOR), BIROURILOR ADMINISTRATIVE CENTRALIZATE; ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ŞI DE CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT
7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
75. ACTIVITĂȚI VETERINARE
7500 Activități veterinare
77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şiechipament sportiv
7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78. ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
80. ACTIVITĂŢI DE INVESTIGAŢII ŞI PROTECŢIE
8010 Activităţi de protecţie şi gardă
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8030 Activităţi de investigaţii
81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI
8110 Activități de servicii suport combinate
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8531 Învățământ secundar general
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541 Învățământ superior non-universitar
8542 Învățământ superior universitar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ
8610 Activități de asistență spitalicească
8621 Activități de asistență medicală generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
92. ACTIVITĂŢI DE JOCURI DE NOROC ŞI PARIURI
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
94. ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE DIVERSE
9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicații
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
9604 Activități de întreținere corporală
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

  1. Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii (cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare);
  2. Cheltuieli pentru consultanţă (cheltuielile pentru elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia + cheltuielile pentru implementarea proiectului);
  3. Cheltuieli pentru investiţia de bază: 3.1. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora: Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto – (electrice sau hibride); Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. 3.2. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
  4. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (8/16) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

SOLICITANŢI ELIGIBILI: IMM-uri care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;

– nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral;

– nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment;

– sunt înfiinţaţi până la data de 31.12.2018 inclusiv;

– au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;

– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.

CRITERIILE DE SELECŢIE LA FINANŢARE A PROIECTELOR de investiţii şi punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele (GRILA DE PUNCTAJ):

a) scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 faţă de 31.12.2019:

– ≥ 30% – 40 puncte;

– ≥ 25 < 30% – 35 puncte;

– ≥ 20 < 25% – 30 puncte;

– ≥ 15 < 20% – 25 puncte;

– ≥ 10 < 15% – 20 puncte;

– ≥ 5 < 10% – 15 puncte;

– < 5% – 0 puncte; proiect respins;

b) investiţie de minimum 20% din valoarea proiectului in investitii contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu (conform Anexei I din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului):

– ≥ 90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte;

– ≥ 80 < 90% – 35 puncte;

– ≥ 70 < 80% – 30 puncte;

– ≥ 60 < 70% – 25 puncte;

– ≥ 50 < 60% – 20 puncte;

– ≥ 40 < 50% – 15 puncte;

– ≥ 30 < 40% – 10 puncte;

– ≥ 20 < 30% – 5 puncte;

– < 20% – 0 puncte; proiect respins;

c) investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale a României, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS)/Banca Naţională a României (BNR):

– sold negativ – 5 puncte;

– sold pozitiv – 0 puncte;

d) proiectul propune un produs/proces inovativ:

– DA – 5 puncte;

– NU – 0 puncte;

e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărţită la numărul de angajaţi (anul de referinţă este 2019, iar numărul de angajaţi în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puţin egal ca cel din anul 2019):

– ≥ 15 – 10 puncte;

– ≥ 10 < 15% – 5 puncte;

– < 10% – 0 puncte.

VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ESTE de 1.000.000 euro, care sa reprezinte:

– 95% pentru microîntreprinderi;

– 90% pentru întreprinderi mici;

– 85% pentru întreprinderi mijlocii.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii acestei finantari nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati de aceasta masura de finantare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi

Noutati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Ne puteti urmari si pe Facebook: https://www.facebook.com/ADEL-Consultanta-686654048060114/

11829ba04464ab3988c12051b219683a-1000x500

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *