ffbd6f521b8af5253a8ec81ad5f600b7

SCHEMA DE FINANTARE NERAMBURSABILA IN DOMENIILE AGRICOL, PISCICOL, ALIMENTAR

ffbd6f521b8af5253a8ec81ad5f600b7

FINANTARE NERAMBURSABILA IN DOMENIILE AGRICOL, PISCICOL, ALIMENTAR

BAZA LEGALA:

Ordonanța de urgență nr. 61 / 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Prin aceasta finantare se acorda sprijin pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Schemele de sprijin sunt:

1.) MICROGRANTURI; se accordă sub formă de sumă forfetară în sumă de 5.000 de euro; schema este administrată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

2.) GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU; se acordă sub formă de sumă forfetară, în procent de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro / proiect; schema este administrată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT).

 

Proiectele pentru ambele scheme de finantare se depun prin platforma IMM Recover.

 

1.) MICROGRANTURI:

BENEFICIARI:

a) microîntreprinderile, IMM care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile (vezi mai jos);

b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile (vezi mai jos);

– CONDITII DE ELIGIBILITATE:

a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor care au fost înfiinţaţi în anul 2019 pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;

c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.

– CHELTUIELI ELIGIBILE:

Banii poti fi utilizati pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale;

b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;

e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

2.) GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU:

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileşte astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanţarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

 

BENEFICIARI:

a) IMM, societăţi agricole, cooperative agricole, grupuri de producători, organizaţii de producători, cu activitate autorizată într-unul din codurile CAEN eligibile (vezi mai jos);

– CONDITII DE ELIGIBILITATE:

a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la ANAF;

b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru;

c) menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri;

d) Codul CAEN pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.

– CHELTUIELI ELIGIBILE:

Banii poti fi utilizati pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;

e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

LISTA domeniilor de activitate eligibile

Secţiunea A Agricultură, silvicultură şi pescuit

0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

0112 – Cultivarea orezului

0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor

0124 – Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0125 – Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

0129 – Cultivarea altor plante permanente

0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0141 – Creşterea bovinelor de lapte

0142 – Creşterea altor bovine

0143 – Creşterea cailor şi a altor cabaline

0145 – Creşterea ovinelor şi caprinelor

0146 – Creşterea porcinelor

0147 – Creşterea păsărilor

0149 – Creşterea altor animale

0150 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

0162 – Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0163 – Activităţi după recoltare

0164 – Pregătirea seminţelor

0311 – Pescuitul maritim

0312 – Pescuitul în ape dulci

0321 – Acvacultura maritimă

0322 – Acvacultura în ape dulci

Secţiunea C Industria prelucrătoare

10 – Industria alimentară

1011 – Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012 – Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1031 – Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1032 – Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 – Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1051 – Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052 – Fabricarea îngheţatei

1061 – Fabricarea produselor de morărit

1062 – Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 – Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1073 – Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare

1081 – Fabricarea zahărului

1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083 – Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1084 – Fabricarea condimentelor ingredientelor

1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1106 – Fabricarea malţului

1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1721 – Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

NOUTATI despre alte programe de finantare puteti gasi aici: Programe de finantare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *