SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

SUBMĂSURA 4.1, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE 

Prin acest program se finanțează investiţiile realizate pentru înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor agricole (vegetale, zootehnice sau mixte). Se finanţează atât investiţiile în exploataţiile existente cât şi investiţiile realizate pentru exploataţii noi, înfiinţate prin proiect.

Solicitanţi eligibili: exploataţii agricole existente (înregistrate sau nu la APIA/ANSVSA/registrul agricol) cât şi agenţii economici care nu deţin încă o explotaţie agricolă şi intenţionează să dezvolte o activitate agricolă, cu o dimensiune economică de minim 8.000 S.O. (valoarea producţiei standard); Dimensiunea exploatatiei se va calcula utilizand acesti COEFICIENTI.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este stabilită astfel:

ü  500.000 euro, pentru proiectele care prevăd doar achiziții simple (fără construcții–montaj);

ü  1.000.000 euro, pentru proiectele care prevăd şi construcții–montaj;

ü  2.000.000 euro, pentru proiectele care prevăd și crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole;

Intensitatea ajutorului financiar este de:

  • 50% şi se poate majora până la maxim 90% pentru fermele având dimensiunea economică de până la 500.000 SO;
  • 30% şi se poate majora până la maxim 70% pentru fermele având dimensiunea economică de peste 500.000 SO.

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil se va majora cu câte 20% (dar nu mai mult de 90%, respectiv 70%) în următoarele cazuri: (a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri (până în 40 ani), (b) Proiectelor integrate, (c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI, (d) Investițiilor legate de operațiunile de Agromediu şi Agricultura ecologică, (e) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (AICI ESTE LISTA LOCALITATILOR).

Categorii de investiții eligibile:

(1)  Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;

(2)  Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusive capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

(3)  Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;

(4)  Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

(5)  Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole).

(6)  Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;

(7)  Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei;

(8)  Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă);

(9)  Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati la nr. de telefon&fax: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *